lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är dekanus för humaniora och teologi sedan januari 2009. Det uppdraget tar det mesta av min tid men jag handleder med stor glädje masterstudenter och doktorander. Min forskning fokuserar på avfall i ett kulturanalytiskt perspektiv. Jag vill veta vad sopor, källsortering, rent och orent betyder, både i symbolisk och konkret mening.

Min forskarkarriär har varit minst sagt krokig empiriskt sett. Det som förenar alla fält jag utforskat är intresset för gränsdragning, utstötning, normalitet och avvikelse. Det förenar min avhandling om bygdeoriginal, mina forskingsprojekt med inriktning på genetik och genteknik, död- och begravning och nu sopor och avfall. Jag är generellt en varm anhängare av samarbeten över disciplin- och ämnesgränser.

Under de närmaste åren som dekan hanterar jag en stor omflyttning inom område HT. Då flyttar histfil och CTR till gamla Zoologen norr om SOL. Arbetet med att bygga om och till det stora huset ska vara klart 2014. En utmaning att se fram emot!

Forskning

Om forskningen

Min forskarkarriär har varit minst sagt krokig empiriskt sett. Men det som förenar alla fält jag utforskat är mitt intresse för för gränsdragning, utstötning, normalitet och avvikelse. Det förenar min avhandling om bygdeoriginal, mina forskingsprojekt med inriktning på genetik och genteknik, död- och begravning och nu sopor och avfall. Jag är generellt en varm anhängare av samarbeten över disciplin- och ämnesgränser.

Externfinansierade forskningsprojekt sedan 1993:

* Kroppens förvandlingar, FRN 1993-1996.
* Genetik, genteknik och vardagsetik, Riksbanken 1997-2000.
* Bodily Commodities: A Comparative Study of Moral Concerns. Nordiskt forskningsprojektet 2000-2002.
* Educating the European Public on Biotechnology. EU-projekt 1999-2002.
* Bioteknik, kunskap och kultur, HSFR 2001-2002.
* Biovetenskaplig kunskapsproduktion, Erik Philip Sörensens stiftelse 2001-2002.
* Ritualernas marknad - en etnologisk studie av livscykelsrit och avlivscykelsrit och upplevelseindustri, VR 2003-2005.
* Sopornas Universum. En etnologisk studie av kulturell nedbrytning. Riksbankens Jubileumsfond 2005-2006.
* Towards Sustainable Waste Management. Mångvetenskapligt forskningsprojekt. Naturvårdsverket 2006- . Projektledare för delprojektet Sorting Things Out: Cultural categories of waste.

Publikationer

Böcker (3 st)
Redaktörskap (8 st)
Artiklar (20 st)
Bokkapitel (22 st)
Rapporter (5 st)
Working papers (1 st)
Recensioner (4 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (9 st)
Tidningsartiklar (6 st)
Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Övriga uppdrag och meriter

Prefekt, etnologiska institutionen 2003-2008.

Dekanus, området för humaniora och telogi.
Ordförande i HTs områdesstyrelse.
Ordförande i områdesstyrelsens arbetsutskott.
Ordförande i HTs lärarförslagsnämnd.
Ordförande i HTs infrastruktursnämnd.

Ledamot i universitetsstyrelsen.

Ledamot i Kulturens styrelse.

Ledamot i Kungliga Gustav Adolfs Akademien.
Ledamot i Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet.
Ledamot i Vetetenskapssocieteten.

Ledamot i Hainska stiftelsen.
Ledamot i Nils Karlebys stiftelse.
Ledamot i Nordenstedtska stiftelsen.

Lynn Åkesson

Professor
Avdelningen för etnologi
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post lynn.akessonkultur.luse

Telefon 046–222 41 29

Mobil 070–276 73 88

Rum LUX:C413

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30