lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Maria Simonsen

Jeg er doktorand og underviser i Bokhistoria og Förlags- och bokmarknadskunskap.

I mit afhandlingsprojekt undersøger jeg universalencyklopædiens historie og udvikling i Skandinavien i perioden 1880-1980.

Jeg underviser bl.a. i trykketeknikkens udvikling, bogmarked og forlagshistorie. Under vårterminen er jeg kursansvarig på Bokhistoria og på Förlags- och bokmarknadskunskap.

Fra maj 2014 er jeg doktorandrepresentant i Lärarförslagsnämnden ved HT-fakulteterna.

Jeg er desuden en del af forskerteamet bag "The Global History of UNESCO, 1945-75" (www.unesco.aau.dk), og "Netværk for yngre boghistorikere".


Forskning

Administrativt

Undervisning


Övriga uppdrag och meriter

Pedagogiska meriter:

Kursansvarig och underviser: "Bok- och förlagshistoria"
(Förlags- och bokmarknadskunskap, 5 högskolepoäng) VT2014.

Kursansvarig och underviser: "Bokhistoria: Boken, människan och samhället - från industrialisering till digitalisering"
(Bokhistoria Grundkurs, delkurs 3. 7,5 högskolepoäng). VT2014.

Kursansvarig: "Bok- och förlagshistoria"
(Förlags- och bokmarknadskunskap, 7,5 högskolepoäng) VT2013.

Kursansvarig: "Grafisk form og kultur"
(Bokhistoria, 7,5 högskolepoäng), HT2012.


Konferensbidrag:

"Borders of Knowledge. A Comparative Study of
Nordisk familjebok and Salmonsens Konversationsleksikon".
Konference: "Encyclopedias and beyond, or: what was modern about the modern encyclopedia?".
Nasjonalbibliotektet, Oslo, den 8.-9. november 2012.Andra presentationer i urval:

"Routes of Knowledge: The Global History of UNESCO 1945-75". Globalhistoriska seminariet, Historiska institutionen, Lunds universitet. 4. juni 2014

"Leksika til folket" En undersøgelse af universalencyklopædiens historie og udvikling i Skandinavien 1880 - 1980". Globalhistoriska seminariet, Historiska institutionen, Lunds universitet. 22. april 2014

"Fra pergament til e-bog. Om bogens historie og fremtid".
Højbjerg FotoGrafiske Værksted, Højbjerg. 4. februar 2013

"Nordiske encyklopædier og Boghistorie".
Dansk Forening for Bogbind, København. 26. april 2012


Øvrigt:

Arrangør af doktorandseminar med Caroline Nyvang, København Universitet. 12. marts 2013

Medarrangør af forskerbesøg (Ph.D-seminar, samt forelæsning) med Roger Chartier. 3.-5. juni 2013

Doktorandrepræsentant i Institutionsstyrelsen för Kulturvetenskaper HT2012 og VT2013.

Innehållsansvarig: Maria Simonsen
Sidinnehåll uppdaterat: 2014-06-25

Maria Simonsen

Kontaktinformation

Maria Simonsen
Doktorand
Avdelningen för bokhistoria
Institutionen för kulturvetenskaper

E-post

Telefon 046–222 41 87

Mobil 073–318 42 44

Fax 046–222 31 43

Besöksadress
Villa Josephson, Biskopsgatan

Postadress
223 62 LUND

Hämtställe 59