lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag disputerade 2000 på doktorsavhandlingen Kartors kraft: Regionen som samhällsvision i Öresundsbrons tid. Avhandlingen behandlar frågor om rumslig och social makt utifrån en samtidshistoria som beskriver regionbegreppets successiva förankring i planeringsdebatten.
Därefter har jag arbetat med flera forskningsprojekt med inriktning på frågor om medicin, vård och kultur. Bland annat har jag i artiklar undersökt frågor om organdonation och transplantation.
I dag har jag mitt intresse inom tre kulturvetenskapliga fält: 1) Transnationalisering, nationalism, regionala rörelser 2) Medicin, vård och hälsa i kulturellt perspektiv 3) Etnografisk metodutveckling.
Jag är sedan 2009 docent i etnologi vid Lunds universitet. Jag arbetar som forskare och lärare vid Institutionen för kulturvetenskaper. Ett pågående forskningsprojekt inom Linnémiljön Bagadilico handlar om Parkinsons sjukdom.

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (2 st)
Artiklar (11 st)
Bokkapitel (16 st)
Konferensbidrag (8 st)
Rapporter (1 st)
Recensioner (10 st)
Tidningsartiklar (3 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Markus Idvall

Docent, forskare, universitetslektor
Avdelningen för etnologi
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post markus.idvallkultur.luse

Telefon 046–222 09 49

Rum C441

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30