lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Meghan Cridland

Doktorand
Avdelningen för etnologi
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post meghan.cridlandkultur.luse

Telefon 046–222 75 66

Mobil 070–485 45 87

Rum LUX:A411

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30