lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Orvar Löfgren

Jag är född 1943, blev FD i etnologi 1978, professor i europeisk etnologi vid Lunds universitet 1991-2008, gästprofessor vid University of California, Santa Cruz, 1983, 1986 och 1997. Hedersdoktor vid Köpenhamns universitet 2008, ledamot av Vitterhetsakademien, ordförande ACSIS (Advanced Cultural Institute of Sweden).

Jag undervisar i masterprogrammet MACA (tillämpad kulturanalys).

Jag leder tillsammans med Barbara Czarniawska projektet "Management of overflow" samt ett mindre nätverksprojekt "Hur vardagen formar medier.", tillsammans med Billy Ehn.


Forskning

Undervisning

Innehållsansvarig: Orvar Löfgren
Sidinnehåll uppdaterat: 2014-11-09

Orvar Löfgren

Kontaktinformation

Orvar Löfgren
Professor emeritus
Avdelningen för etnologi
Institutionen för kulturvetenskaper

E-post

Telefon 046–222 09 41

Rum LUX:A410

Besöksadress
Helgonavägen 3

Postadress
Box 192, 221 00 Lund, 223 62 LUND

Hämtställe 30