lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Forskning

Publikationer

Böcker (3 st)
Artiklar (24 st)
Bokkapitel (24 st)
Recensioner (7 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (6 st)
Tidningsartiklar (1 st)

Per Stobaeus

Lärare
Avdelningen för bokhistoria
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post per.stobaeusub.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30