lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Rui Liu

Projektassistent
Avdelningen för etnologi
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post rui.liuism.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30