lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Svante Nordin

Jag är sedan 1999 professor i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet, numera vid Institutionen för kulturvetenskaper.

Bland ett tjugotal utgivna arbeten kan nämnas Romantikens filosofi. Svensk idealism från Höijer till hegelianerna (1987), Fredrik Böök. En levnadsteckning (1994), Filosofins historia. Det västerländska förnuftets äventyr från Thales och postmodernismen (2a uppl 2003), Ingemar Hedenius. En filosof och hans tid (2004) och Humaniora i Sverige. Framväxt — guldålder — kris (2008).

Jag är f.n. forskningsansvarig för idé- och lärdomshistoria vid institutionen.


Forskning

Innehållsansvarig: Svante Nordin
Sidinnehåll uppdaterat: 2010-06-22

Kontaktinformation

Svante Nordin
professor
Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
Institutionen för kulturvetenskaper

E-post

Telefon 046–222 75 92

Fax 046–222 31 43

Besöksadress
Biskopsgatan 7

Postadress
Biskopsgatan 7,, 223 62 Lund

Hämtställe 59