lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Hej och välkommen till min sida!

Jag undervisar i jazz, rock, svensk musikhistoria, musiksociologi, filmmusik, musikproduktion, akustik samt att skriva om musik. Dessutom handleder jag uppsatser och är utbildningsansvarig för musikvetenskap.

Forskning

Om forskningen

Jag skriver min avhandling om utvecklingsprocesser inom den typ av experimentell rockmusik som har sina utgångspunkter i den sökande rockmusik från slutet av 60- och början av 70-talet som inkorporerade i första hand jazz och konstmusik, men även andra musikaliska yttringar. På engelska kallas denna musik vanligtvis för "progressive rock", på svenska för symfonirock eller möjligen det engelska uttrycket "art rock". En huvudfråga jag undersöker är hur den musikaliska förändringen ser ut, i första hand hur utvecklingsprocesserna ser ut i de fall en grupp verkligen utvecklas musikaliskt genom åren.

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Ledamot i Kulturrådets referensgrupp för stöd till fria musikgrupper
Vice ordförande i Svenska Jazzriksförbundet (SJR)
Ledamot i stiftelsen Orkesterjournalen
Ledamot i Alice Babs stiftelse
Skattmästare i Tobias Norlind-samfundet och -stiftelsen

Thomas Olsson

Universitetsadjunkt, avdelningsansvarig
Avdelningen för musikvetenskap
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post thomas.olssonkultur.luse

Telefon 046–222 32 75

Rum C440

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30