lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Professor, emeritus vid Avdelningen för konsthistoria och visuella studier.

Akvarell av Andrzej Ploski 2010.

Forskning

Om forskningen

Forskningsområden: bild- och representationsteori (arkaisk, klassisk, samtida) inom såväl bildkonst, arkitektur och design som bland annat naturvetenskapliga illustrationer. Vidare performativ upplevelse och tolkning av visualitet och visuell kultur i vid mening.

Publikationer

Böcker (12 st)
Redaktörskap (2 st)
Artiklar (27 st)
Bokkapitel (26 st)
Konferensbidrag (3 st)
Handledning vid Lunds universitet (3 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Torsten Weimarck

Professor emeritus
Avdelningen för konsthistoria och visuella studier
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post torsten.weimarckkultur.luse

Mobil 070–534 32 04

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30