lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Ulrika Karlsson

Bibliotekarie
HT-biblioteken

Avdelningen för ABM
Avdelningen för digitala kulturer
Avdelningen för modevetenskap
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post ulrika.karlssonhtbibl.luse

Telefon 046–222 31 28

Rum LUX:C240

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund (HT-biblioteken)
Box 192, 221 00 Lund (Avdelningen för ABM, Avdelningen för digitala kulturer, Avdelningen för modevetenskap)

Internpost hämtställe 30