lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Astrobiologi: dåtid, nutid, och framtid

Finns det liv i rymden? Vilka förutsättningar krävs det för att liv ska uppstå? Hur ska vi kunna finna det? Nu ska ett antal Lundaforskare försöka ge ett svar på dessa frågor. Detta är den största satsningen någonsin i astrobiologi vid Lunds universitet.

Forskningsledare

David Dunér, Avdelningen för idé- och lärdomshistoria

Forskare

Dag Ahrén, Mikrobiologisk ekologi
Dainis Dravins, Institutionen för astronomi
Sofia Feltzing, Institutionen för astronomi
Gustav Holmberg, Forskningspolitiska Institutet
Erik Persson, Filosofiska institutionen
Petter Persson, Teoretisk kemi
Vivi Vajda, Institutionen för geo- och ekosystemvetenskaper

Status: Avslutat (2010–2011)
Ämnesområden: Astronomi, Forsknings- och teknikpolitik, Geologi, Idé- och lärdomshistoria, Kemi, Mikrobiologi, Praktisk filosofi
Institution: Institutionen för kulturvetenskaper

Innehållsansvarig: David Dunér
Sidinnehåll uppdaterat: 2012-04-27

Kontaktinformation

Astrobiologi: dåtid, nutid, och framtid

E-post

Telefon 046–222 09 61

Postadress
Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
Institutionen för kulturvetenskaper
Biskopsgatan 7,, 223 62 Lund

Hämtställe 59

Länk