lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildningsutbud

Projektledning och entreprenörskap för humanister

Grundnivå
Kulturadministration: Projektledning och entreprenörskap för humanister, 15 hp (HTXH02)

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet. Välj nedan för att se kurserna terminsvis eller kurser som ej längre ges:

OBS!

Kursen HTXH02, Projektledning och entreprenörskap för humanister, ges inte under hösten 2015, utan beräknas återkomma först under hösten 2016. För vidare information och uppdateringar se kurssidan.