lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildningsutbud

Projektledning och entreprenörskap för humanister

GrundnivåGes termin
Kulturadministration: Projektledning och entreprenörskap för humanister, 15 hp (HTXH02)höst 2018

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet. Välj nedan för att se kurserna terminsvis eller kurser som ej längre ges: