lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildningsutbud

Idé- och lärdomshistoria

Idé- och lärdomshistoria

Idé- och lärdomshistoria behandlar idéernas historia och vetenskapshistoria från antiken till idag. Ämnet fångar in olika epokers och samhällsgruppers världsbilder, det som är kännetecknande för en tidsålder och en kultur. Man ställs inför frågor som rör uppfattningen om Gud, Naturen, Människan, Samhället och Historien. Särskilda områden som studeras utöver de filosofiska, religiösa och politiska idéernas och naturvetenskapernas historia, är medicinens och teknikens historia, på senare år även könssystemens historia.

GrundnivåGes termin
Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs, 30 hp (ILHA01)vår 2017höst 2017
Idé- och lärdomshistoria: Fortsättningskurs, 30 hp (ILHA02)vår 2017höst 2017
Idé- och lärdomshistoria: Fortsättningskurs, 30 hp (ILHA20)
Idé- och lärdomshistoria: Känslornas idéhistoria, 7,5 hp (ILHB10)
Idé- och lärdomshistoria: Sexualitetens idéhistoria, 7,5 hp (ILHB13)
Idé- och lärdomshistoria: Tänkandets klassiker, 7,5 hp (ILHB18)höst 2017
History of Ideas: Modernism and Postmodernism in the History of Ideas of the Twentieth Century, 7,5 hp (ILHB24)vår 2017
Idé- och lärdomshistoria: Normer, rätt och religion, 7,5 hp (ILHB26)
Idé- och lärdomshistoria: Ekonomins idéhistoria, 7,5 hp (ILHB27)
Idé- och lärdomshistoria: Posthumanismens idéhistoria, 7,5 hp (ILHB28)
Idé- och lärdomshistoria: Estetikens idéhistoria, 7,5 hp (ILHB29)
Idé- och lärdomshistoria: Medicinens idéhistoria, 7,5 hp (ILHB30)höst 2017
Idé- och lärdomshistoria: Vetenskapliga kunskapskulturer, 7,5 hp (ILHB31)
Idé- och lärdomshistoria: Framtidens idéhistoria: Förväntningar, utopier och dystopier i historisk belysning, 7,5 hp (ILHB32)vår 2017
Idé- och lärdomshistoria: Kandidatkurs, 30 hp (ILHK02)vår 2017höst 2017
Introduction to Contemporary Latin-America, 7,5 hp (SASH72)
Technology and Swedish Culture: Historical Perspectives, 7,5 hp (SASH83)höst 2017
Avancerad nivå
Idé- och lärdomshistoria: Examensarbete - masterkurs, 30 hp (ILHM05)vår 2017

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet. Välj nedan för att se kurserna terminsvis eller kurser som ej längre ges: