lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildningsutbud

Modevetenskap

GrundnivåGes termin
Modevetenskap: Modets historiska och kulturella sammanhang 1 - introduktion, 7,5 hp (MODA12)höst 2018
Modevetenskap: Modets uttryck 1 - mode som materiell kultur, 7,5 hp (MODA13)höst 2018

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet. Välj nedan för att se kurserna terminsvis eller kurser som ej längre ges:

Kandidatprogram i modevetenskap

Är du nyfiken på kandidatprogrammet i modevetenskap? Läs mer om utbildningen här:

Kandidatprogram i modevetenskap