lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildningsutbud

Museologi

Museologi

Museologi är ett ämne som studerar museiinstitutionen och dess verksamheter ur historiska, sociologiska och kommunikativa perspektiv. Studiet inkluderar analyser av individen och samhället och deras förhållande till det man kan kalla kulturarv. Inom ämnet diskuteras museernas artefakter utifrån bl a etiska och ideologiska utgångspunkter för att utveckla förståelse av kulturens och tidens maktrelationer. För att betona vikten av att museerna måste kommunicera med sin publik på ett bra sätt har kulturpedagogiken fått allt större betydelse på senare år.

GrundnivåGes termin
Museologi: Fysiska och virtuella museer, 15 hp (ABMA12)vår 2018
Kulturvetenskaper: Immateriella rättigheter och digital information - lagstiftning, politik och kultur, 7,5 hp (ABMA18)höst 2018
Avancerad nivå
ABM: Verksamhetsförlagd kurs, 7,5 hp (ABMM07)höst 2018
Museologi: Museet som institution, funktion och fenomen, 7,5 hp (ABMM70)

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet. Välj nedan för att se kurserna terminsvis eller kurser som ej längre ges: