lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Utbildningsutbud

Visuell kultur

Avancerad nivåGes termin
Visual Culture: Theory and Methodology, 15 hp (KOVN07)höst 2018
Visual Culture: Critical Perspectives on Globalisation in Visual Culture, 15 hp (KOVN09)
Visual Culture: Representations of Violence in the Visual Arts and Media, 15 hp (KOVN11)
Visual Culture: Environment and Nature, 15 hp (KOVN15)

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet. Välj nedan för att se kurserna terminsvis eller kurser som ej längre ges: