Course

Course code: KOVA23
Swedish title: Konsthistoria och visuella studier: Fortsättningskurs
ECTS credits: 30

Teaching – spring semester 2021

The Covid-19 pandemic continues to affect our education and most of the teaching must take place completely digitally until further notice. Pay attention to the information in the schedule and/or in Canvas – the information is continuously adjusted based on current decisions and recommendations.

Read more at Covid-19 and the academic year 2020/2021.

Study period: spring semester 2021
Type of education: only online
Type of studies: full time, day
Study period: 2021-01-18 – 2021-06-06
Language of instruction: Swedish
Application code: LU-71511

Introductory meeting: 2021-01-18 at 11:00 – 12:00

Teachers: Björn Fritz, Cecilia Hildeman Sjölin, Ludwig Qvarnström

Description

Kursen är en fortsättning för dig som redan läst grundnivån i konsthistoria. Den innehåller moment med fördjupningar och breddningar av verk- och monumentkännedom, men tonvikten ligger framförallt på studier av teorier och metoder och på hur man använder sig av dessa. Fokus läggs framför allt på 1900-talets och nutidens material. Kursen består av fyra delkurser på vardera fem veckors studietid. I dessa behandlas konsthistorier och konstteorier, visuell kultur i form av konst, arkitektur, design och massmediabild. Här finns också informationssökning som resulterar i en individuell läskurs. Den sista delkursen utgörs av en mindre, självständig skriftlig uppgift, som arbetas fram i seminariet under grupphandledning.

I kursen läggs tonvikt vid frågor som gäller visuell gestaltning, reception, upplevelse och tolkning. Dessutom ger kursen perspektiv på konst och visualitet i förhållande till makt, genus, etnicitet och mångfald. Undervisning och träning ges i informationskompetens.

Detta ämne kan läsas som fristående kurser från grundkurs till kandidatkurs (1-90hp) och kan utgöra huvudområde i examen på grundnivå (t.ex Filosofie kandidatexamen 180hp).

Du hittar mer information om hur du utformar din examen här: http://www.kultur.lu.se/utbildning/vagar-till-examen.

Modules

  1. Theory, 7.5 ECTS
  2. Methodology, 7.5 ECTS
  3. Excursion and Field Work, 3 ECTS
  4. Information Retrieval, 4 ECTS
  5. Individual Paper, 7.5 ECTS
  6. Formative Art historical texts, 0.5 ECTS

Note!

The course is not open for applications through antagning.se / universityadmissions.se next semester. Please contact the department for more information!

How to apply

Lund University uses a national application system run by University Admissions in Sweden. It is only possible to apply during the application periods: October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

Extended application deadline

Sometimes the application deadline is extended for a specific programme or course. In these cases you will find the message "open for late application" by the programme/course information on universityadmissions.se. You apply with the usual application steps. As long as this message is showing, it is possible to apply, but late applications are processed in order of date, so it is still important to apply as soon as possible. Please note that if the programme/course does not have an extended deadline, it is not possible to apply late.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Tuition Fees

Non-EU/EEA citizens

Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees. You pay one instalment of the tuition fee in advance of each semester.

Read more about tuition fees, payments and exemptions

EU/EEA citizens and Switzerland

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

Application fee

If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply at universityadmissions.se. You pay one application fee regardless of how many programmes or courses you apply to.

Read more about paying the University Admissions in Sweden application fee and exemptions