28

Nov

Nina Wormbs: Det digitalas materialitet

28 November 2022 13:15 to 14:30 Seminar

Research Seminar for Mediated Culture and Information

I sin essä i RJs årsbok hävdar Nina Wormbs att den publika diskursen om det digitala tar alltför lite hänsyn till digitaliseringens materiella sidor, och detta i flera led. Eftersom det digitala ofta lyfts fram som en lösning på många problem, och inte minst som central i omställningen till ett hållbart samhälle, är denna blindhet för vad tekniken kräver och lämnar efter sig i form av resurser och skräp väldigt besvärlig. Hur kan vi odla en diskussion om hållbar digitalisering? Nina Wormbs är professor i historiska studier vid KTH.

Zoom participation possible on demand

About the event:

28 November 2022 13:15 to 14:30

Location:
LUX C436

Contact:
olof.sundinkultur.luse

Save the event to your calendar