lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

E-tidskriften M&STE

Premiärnumret av vår e-tidskrift är ute nu!

Numret kan laddas ned som pdf, se länken nedan! Inom kort kommer här också en länk till tidskriftens egen hemsida. Där kommer denna pdf-fil att finnas, men även varje enskild artikel som separata pdf-filer. Nr 2 beräknas komma hösten 2016.

M&STE nr. 1, 2016