Medical Humanities Seminar

Medical Humanities seminar har cirka fyra sammankomster per termin där forskare och doktorander presenterar sin pågående forskning kring hälsa, medicin och livsstil. Medical Humanities seminar är ett flervetenskapligt seminarium. Är du intresserad av att presentera din forskning, vänligen kontakta Rachel Irwin.

Kontaktinformation

Rachel Irwin
Forskare, Medicinsk humaniora

E-post
rachel.irwinkultur.luse

Forskningsnoden Medicinsk humaniora

Forskningsnoden genomför forskning och utbildning utifrån kulturella perspektiv som är relevant för hälso- och sjukvården, utformning av folkhälsopolitiska målsättningar…