lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Seminariet för tidigmoderna studier

Seminariet för tidigmoderna studier vid Lunds universitet är en tvärvetenskaplig mötesplats för forskning rörande perioden 1500–1800, från renässans till upplysning, från reformation till revolution. Även den förmoderna historien, antiken och medeltiden, är i hög grad relevant för seminariet. Alla med intresse för äldre historia är välkomna att deltaga!

Kontaktinformation

David Dunér
professor, Avdelningen för idé- och lärdomshistoria

Telefon
046–222 09 61

E-post
David.Dunerkultur.luse