lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

STS-seminariet

STS-seminariet vid Lunds universitet är ett fakultetsövergripande seminarium för forskarstuderande och forskare som är intresserade av vetenskaps- och teknikstudier (Science & Technology Studies). Kritiska perspektiv på vetenskaper och teknik, dess samhälleliga, politiska och moraliska effekter som globala klimatförändringar, kärnkraft, biomedicin, digitalisering och visualiseringstekniker är exempel på centrala områden inom STS.

Dagens vetenskapliga utveckling innebär komplexa utmaningar – epistemologiska, politiska, sociala och moraliska ­– som skär tvärs igenom universitetens konventionella fakultets-och specialiserade ämnesindelningar. Ett syfte med STS-seminariet är att vara en mötesplats och resurs för att stödja flervetenskapliga samarbeten som överskrider uppdelningen i natur- och kulturvetenskaper.

Kontaktinformation

Victoria Höög
docent, avdelningen för idé- och lärdomshistoria

Telefon
046–2227599

E-post
victoria.hoogfil.luse