lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

STS-seminariet

STS-seminariet vid Lunds universitet är ett fakultetsövergripande seminarium för forskarstuderande och forskare som är intresserade av vetenskaps- och teknikstudier (Science & Technology Studies). Kritiska perspektiv på vetenskaper och teknik, dess samhälleliga, politiska och moraliska effekter som globala klimatförändringar, kärnkraft, biomedicin, digitalisering och visualiseringstekniker är exempel på centrala områden inom STS.

Dagens vetenskapliga utveckling innebär komplexa utmaningar – epistemologiska, politiska, sociala och moraliska ­– som skär tvärs igenom universitetens konventionella fakultets-och specialiserade ämnesindelningar. Ett syfte med STS-seminariet är att vara en mötesplats och resurs för att stödja flervetenskapliga samarbeten som överskrider uppdelningen i natur- och kulturvetenskaper.

Under senaste året har vi förutom ”in house-seminars” med Anna Tunlid och Niclas Hagen, gästats av Thomas Söderqvist, Medicinskt Museion, Köpenhamn, Boel Berner, Tema teknik och social förändring, Linköpings universitet, Annamaria Carusi, Medical science and Technology, Köpenhamns universitet, Dick Kasperowski, filosofi och vetenskapsteori, Göteborgs universitet, Peter-Paul Veerbeek, Philosophy of Technology, University of Twente, Mats Alvesson, företagsekonomi, LU och Steve Woolgar, Said Business School, Oxford.

Varmt välkommen till våra seminarier på torsdagar kl. 15:15-17:00 i LUX, se kalendariet. Vi har en emaillista – maila till victoria.hoogfil.luse eller anna.tunlidkultur.luse

Kontaktinformation

Victoria Höög
docent, avdelningen för idé- och lärdomshistoria

Telefon
046–2227599

E-post
victoria.hoogfil.luse

 

Anna Tunlid
Forskare, avdelningen för idé- och lärdomshistoria

Telefon
046–2224128

E-post
anna.tunlid@kultur.lu.se

Kalendarium

Se kalendariet för seminarieserien här

Hela seminarieserien