lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Välkommen till Institutionen för kulturvetenskaper

Under hösten 2008 inrättade Lunds universitet en ny institution inom det humanistiska området som from 1 januari 2009 finns under namnet Institutionen för kulturvetenskaper.

Etnologiska institutionen, Institutionen för konst- och musikvetenskap och Institutionen för kulturvetenskaper har därmed slagit sig samman och blivit en kraftfull humanistisk miljö. Här erbjuds studenter och forskare inspirerande möjligheter att kombinera flera olika ämnen och samarbeta över disciplingränserna. Institutionen vill genom sin forskning och sitt breda utbildningsutbud medverka till en dynamisk teori- och ämnesutveckling inom det kulturvetenskapliga fältet. En väsentlig del i institutionens arbete är att lyfta fram humanistiska perspektiv och studiet av kultur – och alla dess skiftande yttringar och tolkningar. Det är också viktigt att framhäva de tillämpbara färdigheter som studenter skaffar sig genom utbildningen.