lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Kultur X

Institutionen för kulturvetenskaper firar tioårsjubileum

Institutionen för kulturvetenskapers första tio år har ägt rum under 2010-talet (2009-2019), ett årtionde då det skett många stora såväl tekniska som politiska förändringar. Hur kan 2010-talet summeras och beskrivas? Vilka skiftningar och rörelser har varit centrala i vår omvärld? Hur kan vi från olika kulturvetenskapliga perspektiv förstå och förklara 2010-talets händelser och innovationer? Vilken betydelse har decenniet haft för hur vi utvecklat vår verksamhet?

Med anledning av vårt tioårsjubileum kommer vi att presentera några jubileumsaktiviteter under hösten 2019. Vi släpper en jubileumsbok i institutionens egen skriftserie, vi anordnar en fototävling för studenter på tema 2010-talet och under Kulturnatten sammanfattar vi vårt jubileum med bland annat boksläpp, fotoutställning och föreställning med Kunskapskabarén på tema jubileum.

Jubileumsbok – Kultur X. 10-talet i kulturvetenskaplig belysning
Redaktörer: Victoria Höög, Sara Kärrholm och Gabriella Nilsson.

Boksläpp: Kulturnatten 21 september 2019.

Fototävling – 26 augusti-15 september
Utifrån temat för vårt tioårsjubileum bjuder vi in studenter att delta i en fototävling på Instagram. Ett urval av bidrag till tävlingen ställs ut under Kulturnatten och då presenteras också tävlingens vinnare.

Läs mer om tävlingen och hur du deltar här

Kulturnatten 21 september 2019
Vi sammanfattar vårt jubileum med aktiviteter under Kulturnatten.

Läs mer om programmet för Kulturnatten här