lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Ljudmiljöcentrum

Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet inrättades av rektor 2005 och har sedan dess verkat som en centrumbildning med uppgift att studera ljudet som fenomen samt ljudvärldar och ljudmiljöer ur mång- och tvärvetenskapliga perspektiv.

Ljudmiljöcentrum är placerat vid Institutionen för kulturvetenskaper, Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Ljudmiljöcentrums webbsida