lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Nytt nummer av Gränsløs tillgängligt på nätet!

2019-01-07

”Museer, makt och minne” (Gränsløs nr 9 2018) är redigerat av Karin Gustavsson. Numret innehåller artiklar om museipolitik, kulturarv och maktutövning ur danska och svenska perspektiv. Numret finns att läsa i fulltext via länken.

Gränsløs. Tidskrift för studier av Öresundsregionens historia, kultur och samhällsliv riktar sig till forskare, studenter, opinionsbildare och en allmänt intresserad allmänhet. Den är tematiskt uppbyggd, vilket innebär att varje nummer kretsar kring en bestämd fråga. Gränsløs är tillgänglig via Centrum för Öresundsstudier hemsida och är kvalitetsgranskad av ett redaktionsråd.

Senaste nyheterna

Kristofer Hansson har blivit tilldelad Tema vid Pufendorfinstitutet
2019-03-25
Etnologen Kristofer Hanssons Tema "A liveable post-antibiotic future: Redefining the problem ...

Ny bok – Invisible Search and Online Search Engines
2019-03-25
Jutta Haider och Olof Sundin, forskare inom biblioteks- och informationsvetenskap, har tillsammans ...

Grattis Jimmy Jönsson – nydisputerad i idé- och lärdomshistoria!
2019-03-15
Stort grattis till Jimmy Jönsson som 15/3 disputerade i idé- och lärdomshistoria med avhandlingen ...

Temanummer av Scandinavian Studies Journal – Museums and the Performance of Heritage in Nordic Contexts
2019-03-15
Lizette Gradén är gästredaktör för ett temanummer av Scandinavian Studies Journal vol 90, nummer 3, ...

Svenskar och mikrochip
2019-03-08
Moa Petersén, universitetslektor i digitala kulturer, intervjuas om att operera in mikrochip i ...

Fler nyheter