lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Nytt nummer av Gränsløs tillgängligt på nätet!

2019-01-07

”Museer, makt och minne” (Gränsløs nr 9 2018) är redigerat av Karin Gustavsson. Numret innehåller artiklar om museipolitik, kulturarv och maktutövning ur danska och svenska perspektiv. Numret finns att läsa i fulltext via länken.

Gränsløs. Tidskrift för studier av Öresundsregionens historia, kultur och samhällsliv riktar sig till forskare, studenter, opinionsbildare och en allmänt intresserad allmänhet. Den är tematiskt uppbyggd, vilket innebär att varje nummer kretsar kring en bestämd fråga. Gränsløs är tillgänglig via Centrum för Öresundsstudier hemsida och är kvalitetsgranskad av ett redaktionsråd.

Senaste nyheterna

"Fake drugs that could kill are on the rise in Western countries – here’s why"
2019-06-25
Susanne Lundin och Rui Liu har skrivit en artikel i The Conversation. Läs artikeln här.

De slår ett slag för käll-tillit
2019-06-19
Källkritik känner alla till, men forskarna Jutta Haider och Olof Sundin vill slå ett slag för ...

”Vi vill inte användas för ’pinkwashing’” – intervju med nätverket HBTQ-LU
2019-06-19
Mia Krokstäde som är koordinator för Centrum för Öresundsstudier intervjuas inom projektet Tellus ...

Beviljade medel för forskning om fotbollsspelare och karriär
2019-06-14
Katarzyna Herd och Lars-Eric Jönsson har fått forskningsbidrag beviljat från Crafoordska ...

Forskning om falska läkemedel
2019-06-11
Etnologen Susanne Lundin leder ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt om förfalskade läkemedel.

Fler nyheter