lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Pris från Vetenskapssocieteten i Lund till Jimmy Jönsson

2019-11-01

Jimmy Jönsson, fil dr i idé- och lärdomshistoria, har fått Vetenskapssocieteten i Lunds pris, från Näringslivets fond för humanistisk forskning, för sin avhandling Den biologiska vändningen. Biologi och skogsvård, 1900-1940.

Grattis!

Senaste nyheterna

"70-plussarnas självbild har förändrats under pandemin"
2020-05-28
Gabriella Nilsson, docent i etnologi, är en av flera forskare i Lund som har studerat hur de som är ...

Stora historiepriset 2020 går till Gunnar Broberg
2020-05-27
Stora historiepriset, Sveriges största historiepris, går 2020 till Gunnar Broberg, professor ...

Samtidsdokumentation av Coronakrisen
2020-05-27
Dokumentation av Samtida Sverige (DOSS) är ett nationellt nätverk som arbetar med ...

"Munskydd ger en känsla av att ha uträttat något"
2020-05-27
Philip Warkander skriver om användandet av munskydd och drar paralleller till läkarnas ...

Ny bok från Centrum för Öresundsstudier
2020-05-19
Öresundsbron fyller 20 år! Vad har hänt under dessa år? Och vart är vi på väg? "Checkpoint 2020 – ...

Fler nyheter