lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Beviljade medel från Vetenskapsrådet

2019-11-04

Stort grattis till Sanne Krogh Groth, Kristofer Hansson och Gabriella Nilsson som alla tre har beviljats medel från Vetenskapsrådet.

Sanne Krogh Groth har beviljats medel för projektet Java-Futurism: Kronotoper i indonesisk ljudaktivism.

Kristofer Hansson har beviljats medel för projektet Biomodifierande teknologier i förändring: Kulturella perspektiv på ansvarig forskning och innovation inom CRISPR- och stamcellsteknologi.

Gabriella Nilsson har beviljats medel för projektet Influencers livsvärldar. Nytt arbete i en föränderlig tid.

Även Lars-Eric Jönsson har beviljats medel som medsökande för projektet Rättvisans rum. Om domstolens arkitektur, teknologier och rumsliga praktiker.

Se mer information på Vetenskapsrådets webbsida

Senaste nyheterna

Susanne Lundin medverkar i podd om "Falska förhoppningar som handelsvara"
2019-11-14
I podden Vetenskap & Hälsa från Lunds universitet diskuteras forskning om stamceller.

Ny bok av Max Liljefors: War and Algorithm
2019-11-12
Max Liljefors har tillsammans med Gregor Noll och Daniel Steuer utkommit med boken War and ...

Beviljade medel från Vetenskapsrådet
2019-11-04
Stort grattis till Sanne Krogh Groth, Kristofer Hansson och Gabriella Nilsson som alla tre har ...

Pris från Vetenskapssocieteten i Lund till Jimmy Jönsson
2019-11-01
Jimmy Jönsson, fil dr i idé- och lärdomshistoria, har fått Vetenskapssocieteten i Lunds pris, från ...

Spikning: Lila Lee-Morrison – Portraits of Automated Facial Recognition: On Machinic Ways of Seeing the Face
2019-10-30
Lila Lee-Morrisons avhandling i konsthistoria och visuella studier, spikades 30/10 2019. ...

Fler nyheter