lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Beviljade medel från Vetenskapsrådet

2019-11-04

Stort grattis till Sanne Krogh Groth, Kristofer Hansson och Gabriella Nilsson som alla tre har beviljats medel från Vetenskapsrådet.

Sanne Krogh Groth har beviljats medel för projektet Java-Futurism: Kronotoper i indonesisk ljudaktivism.

Kristofer Hansson har beviljats medel för projektet Biomodifierande teknologier i förändring: Kulturella perspektiv på ansvarig forskning och innovation inom CRISPR- och stamcellsteknologi.

Gabriella Nilsson har beviljats medel för projektet Influencers livsvärldar. Nytt arbete i en föränderlig tid.

Även Lars-Eric Jönsson har beviljats medel som medsökande för projektet Rättvisans rum. Om domstolens arkitektur, teknologier och rumsliga praktiker.

Se mer information på Vetenskapsrådets webbsida

Senaste nyheterna

"70-plussarnas självbild har förändrats under pandemin"
2020-05-28
Gabriella Nilsson, docent i etnologi, är en av flera forskare i Lund som har studerat hur de som är ...

Stora historiepriset 2020 går till Gunnar Broberg
2020-05-27
Stora historiepriset, Sveriges största historiepris, går 2020 till Gunnar Broberg, professor ...

Samtidsdokumentation av Coronakrisen
2020-05-27
Dokumentation av Samtida Sverige (DOSS) är ett nationellt nätverk som arbetar med ...

"Munskydd ger en känsla av att ha uträttat något"
2020-05-27
Philip Warkander skriver om användandet av munskydd och drar paralleller till läkarnas ...

Ny bok från Centrum för Öresundsstudier
2020-05-19
Öresundsbron fyller 20 år! Vad har hänt under dessa år? Och vart är vi på väg? "Checkpoint 2020 – ...

Fler nyheter