lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Ny bok! I Pallas Athenas huvud: hundra år av humaniora

2020-04-30

Med anledning av att Vetenskapssocieteten fyller 100 år 2020 ges en jubileumsbok ut.

Bidragen i denna jubileumsbok visar på de mångfacetterade forskningsperspektiven inom humaniora. De behandlar utvecklingen i några discipliner och vetenskapliga samarbeten mellan ämnena, samt också humanioras samverkan med andra kunskapsorganisationer och kunskapsintressen, det som brukar kallas det omgivande samhället. Essäerna spänner över fem teman: Vetenskapssocietetens historia, Humanioras värde, Humaniora i samhället, Humaniora och konstarterna samt Humanioras nya horisonter.

Medverkande författare från Institutionen för kulturvetenskaper: Gunnar Broberg · David Dunér · Charlotte Hagström · Thomas Kaiserfeld · Max Liljefors · Björn Magnusson Staaf · Svante Nordin · Lynn Åkesson.

David Dunér har även ingått i redaktionskommittén tillsammans med Sten Hidal, Bibi Jonsson och Henrik Rahm (huvudredaktör).

Boken ges ut av Makadam förlag.

Pressmeddelande

Senaste nyheterna

"70-plussarnas självbild har förändrats under pandemin"
2020-05-28
Gabriella Nilsson, docent i etnologi, är en av flera forskare i Lund som har studerat hur de som är ...

Stora historiepriset 2020 går till Gunnar Broberg
2020-05-27
Stora historiepriset, Sveriges största historiepris, går 2020 till Gunnar Broberg, professor ...

Samtidsdokumentation av Coronakrisen
2020-05-27
Dokumentation av Samtida Sverige (DOSS) är ett nationellt nätverk som arbetar med ...

"Munskydd ger en känsla av att ha uträttat något"
2020-05-27
Philip Warkander skriver om användandet av munskydd och drar paralleller till läkarnas ...

Ny bok från Centrum för Öresundsstudier
2020-05-19
Öresundsbron fyller 20 år! Vad har hänt under dessa år? Och vart är vi på väg? "Checkpoint 2020 – ...

Fler nyheter