lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Jonas Frykman är med i regeringens nytillsatta utbildningsvetenskapliga råd

2014-03-28

Regeringen har utsett ledamöter i ett utbildningsvetenskapligt råd som ska ledas av utbildningsminister Jan Björklund. En av ledamöterna är Jonas Frykman, professor i etnologi.

Regeringen har inrättat ett utbildningsvetenskapligt råd. Syftet är att regeringen ska kunna samråda med rådet i skolfrågor. Rådet leds av utbildningsminister Jan Björklund och består av forskare från olika vetenskapliga discipliner med anknytning till skolan.

 

De personer som ingår i rådet är:

Astrid Pettersson, pedagogik, Stockholms universitet

Caroline Liberg, utbildningsvetenskap, Uppsala universitet

Hans-Albin Larsson, historia, Högskolan i Jönköping

Jan-Eric Gustafsson, pedagogik, Göteborgs universitet

Jonas Frykman, etnologi, Lunds universitet

Maria Jarl, statsvetenskap, Göteborgs universitet

Martin Ingvar, neurovetenskap, Karolinska institutet

Mats Myrberg specialpedagogik, Stockholms universitet

Mikael Lindahl, nationalekonomi, Uppsala universitet

Moira von Wright, pedagogik, Södertörns högskola

Per Thullberg, historia, tidigare Södertörns högskola

Pernilla Nilsson, naturvetenskapens didaktik, Högskolan i Halmstad

 

Rådet kommer att träffas ett par gånger per termin.

Senaste nyheterna

Ny bok! Health Management – Vinst, värde och kvalitet i hälso- och sjukvård.
2019-01-18
Tillsammans med företagsekonomen Lars Nordgren har etnologen Kristofer Hansson publicerat antologin ...

Reportage i Sydsvenskan om mode i Allers veckotidningar under 136 år
2019-01-16
Modevetenskaps Pernilla Rasmussen och Emma Severinsson går igenom veckotidningar från Allers från ...

HT-samtal #64 – Mat och dryck
2019-01-16
Anna Burstedt och Håkan Jönsson, båda etnologer, medverkar i podden HT-samtal och samtalar om mat ...

Spikning: Lärarstudenters digitala studievardag: Informationslitteracitet vid en förskollärarutbildning
2019-01-11
Fredrik Hanells avhandling i biblioteks- och informationsvetenskap, spikades 11/1 2019. Disputation ...

Beviljat bidrag från Vetenskapsrådet till Rachel Irwin
2019-01-11
Grattis till Rachel Irwin som beviljats bidrag från Vetenskapsrådet inom utvecklingsforskning 2018. ...

Fler nyheter