lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Organisation

Avdelningar vid Institutionen för kulturvetenskaper

 • Avdelningen för ABM och digitala kulturer
 • Avdelningen för Bokhistoria
 • Avdelningen för Etnologi
 • Avdelningen för Förlags- och bokmarknadskunskap
 • Avdelningen för Idé- och lärdomshistoria
 • Avdelningen för Intermediala studier
 • Avdelningen för Konsthistoria och visuella studier
 • Avdelningen för Modevetenskap
 • Avdelningen för Musikvetenskap
 • Ljudmiljöcentrum
 • Centrum för Öresundsstudier

Personal inom avdelningarna