lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Prefektråd

Christel Anderberg, administrativ chef
Anna Burstedt, studievägledare
Björn Fritz, studierektor
Monica Libell, prefekt
Åsa Lundgren, kommunikatör
Olof Sundin, bitr. prefekt forskarutbildning och forskning, ställföreträdande prefekt