lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Institutionsstyrelse

Institutionsstyrelsen består av 1 ordförande, 8 lärarrepresentanter, 2 övrig personal (T/A-personal och forskare/adjunkt/postdoktor), 1 representant för centrumbildningarna samt 3 studeranderepresentanter (1 doktorand och 2 studenter).

Ledamöter för mandatperioden 2018-01-01 – 2020-12-31

Monica Libell, ordförande och prefekt
Jonas Hansson, idé- och lärdomshistoria
Sanne Krogh Groth, musikvetenskap
Sara Kärrholm, förlags- och bokmarknadskunskap samt intermediala studier
Max Liljefors, konsthistoria och visuella studier
Jonas Nordin, bokhistoria
Björn Magnusson Staaf, ABM
Karin Salomonsson, etnologi
Hanna Carlsson, digitala kulturer samt modevetenskap
Åsa Lundgren, övriga anställda: T/A-personal
Thomas Olsson, övriga anställda: forskare/adjunkt/postdoktor
Markus Idvall, centrumbildningarna
Doktorandrepresentant
Studeranderepresentant
Studeranderepresentant

Sekreterare: Valeria Naters, utbildningsadministratör

Sammanträdestider 2019

Sammanträdena hålls 13.15-15 i LUX:C436, om inget annat anges.

Onsdag 13 februari

Tisdag 19 mars

Torsdag 11 april (strategidag 9-15)

Tisdag 28 maj

Torsdag 22 augusti

Torsdag 19 september

Onsdag 6 november

Onsdag 4 december