lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är antropolog och mitt forskningsintresse berör hälso-och sjukvård policy, särskilt på global nivå. Jag forskar förhandlingar på Världshälsoorganisationen ur ett etnografisk perspektiv.

Jag är också intresserad av hiv policy samt reproduktiv hälsa i Sverige, och har forskat våld mot hälso- och sjukvårdspersonal.

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Artiklar (13 st)
Konferensbidrag (3 st)
Tidningsartiklar (1 st)
Övrigt (3 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Rachel Irwin

Forskare
Avdelningen för etnologi
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post rachel.irwinkultur.luse

Rum C412

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30