7

feb

Doktorandseminariet: tema tidskriftspublicering

7 februari 2023 13:15 till 15:00 Seminarium

Seminariet är öppet för doktorander vid Institutionen för kulturvetenskaper

Med Lars-Eric Jönsson

Lars-Eric kommer att presentera en redaktionell checklista och bl.a. diskutera följande frågor; Hur förbereder man texten? Hur skriver man ett cover letter? Hur går sakkunniggranskningen till? Vad kan man förvänta sig av redaktionen, vad måste man göra själv? 

 

Om händelsen:

7 februari 2023 13:15 till 15:00

Plats:
LUX:C426

Kontakt:
valeria.naterskultur.luse

Spara händelsen till din kalender