24

nov

Etnologiseminariet: Projektpresentation: Det mjuka kulturarvet

24 november 2022 13:15 till 15:00 Seminarium

Anneli Palmsköld, Johanna Rosenqvist och Karin Gustavsson bjuder in till ett seminarium om projektet "Det mjuka kulturarvet".

Projektet ”Det mjuka kulturarvet” utgår från hemslöjdspionjären Lilli Zickermans inventering Sveriges folkliga textilkonst, utförd 1914-1931, med i 24 000 fotografier samt filmer, manuskript och en publicerad bok som resultat. I detta projekt studerar vi Zickermans arbete ur alla dess materiella aspekter men också de effekter det fått. Trots att inventeringen var ett pionjärarbete och att dess resultat har spritts i många sammanhang, har den inte blivit föremål för kritisk analys och forskning.

Inventeringens fokus på textil konst och hantverk var en av grundförutsättning i en kulturell sfär skapad av och för kvinnliga utövare då, och det är avgörande betydelse för vårt projektet nu. Med ett intersektionellt perspektiv granskar vi inventeringens genomförande, innehåll, form och effekter som exempel på hur kön, etnicitet och klass kontinuerligt görs. Detta bidrar till en förståelse för hur inventeringar från tidigt 1900-tal fortfarande används av museer och i populärhistorien för att bekräfta föreställningar om ”det gamla bondesamhället”, för att istället bidra till att vederlägga normativa föreställningar från och om det förflutna. "Det mjuka kulturarvet" rekontextualiserar det feminint kodade textila fältet och bidrar till att hålla kulturarvet formbart.

Om händelsen:

24 november 2022 13:15 till 15:00

Plats:
LUX C436

Kontakt:
karin.gustavssonfolklivsarkivet.luse

Spara händelsen till din kalender