31

jan

Forskningsnoden för kulturpolitik och kulturarv: Det mjuka kulturarvet, Karin Gustavsson, folklivsarkivet

31 januari 2023 13:15 till 15:00 Seminarium

Projektet ”Det mjuka kulturarvet” utgår från hemslöjdspionjären Lilli Zickermans inventering Sveriges folkliga textilkonst, utförd 1914-1931. Vi i projektgruppen avser att studera Zickermans arbete ur alla dess materiella aspekter men också de effekter det fått. Trots att inventeringen var ett pionjärarbete och att dess resultat har spritts i många sammanhang, har den inte blivit föremål för kritisk analys och forskning. I projektet kommer vi att undersöka inventeringens genomförande, innehåll, form och effekter som exempel på hur kön, etnicitet och klass kontinuerligt görs. Detta bidrar till en förståelse för hur inventeringar från tidigt 1900-tal fortfarande används av kulturarvsinstitutioner och i populärhistoria för att bekräfta invanda föreställningar om ”det gamla bondesamhället”.

Karin Gustavsson är etnolog och chef för folklivsarkivet vid Lunds universitet. I projektet deltar också Annelie Palmsköld, etnolog och professor i kulturvård vid Göteborgs universitet och Johanna Rosenqvist, konstvetare, lektor vid Linnéuniversitetet.

Seminariet är ett samarbete mellan Forskningsnoden för kulturpolitik och kulturarv & Samverkansinitiativet Heritage on the move in the name of democracy.
 

Om händelsen:

31 januari 2023 13:15 till 15:00

Plats:
LUX C426

Språk:
In Swedish

Kontakt:
lizette.gradenkultur.luse

Spara händelsen till din kalender