7

feb

Forskningsnoden för kulturpolitik och kulturarv: Om forskningsprogrammet Digarv, Pelle Snickars

7 februari 2023 13:15 till 15:00 Seminarium

Inom ramen för Digarv – ett forskningsprogram finansierat av VR mellan 2018-26 finansieras 14 större forskningsprojekt kring digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvssamlingar. Syftet med Digarv är dels att sammanföra forskning och ABM-sektorn, dels att främja datadriven forskning med inriktning på digitalisering av kulturarv. Jag kommer att presentera Digarv liksom några av de projekt som ingår.

Pelle Snickars är professor i digitala kulturer vid Institutionen för kulturvetenskaper och verksam som koordinator för Digarvprogrammet (tillsammans med professor Anna Dahlgren, Stockholms universitet).

Seminariet är ett samarbete mellan Forskningsnoden för kulturpolitik och kulturarv & Samverkansinitiativet Heritage on the move in the name of democracy.

Om händelsen:

7 februari 2023 13:15 till 15:00

Plats:
LUX C327

Språk:
In Swedish

Kontakt:
lizette.gradenkultur.luse

Spara händelsen till din kalender