21

sep

Högre seminarium i konsthistoria och visuella studier: Presentation

21 september 2023 13:15 till 15:00 Seminarium

Våra nya doktorander presenterar sina avhandlingsprojekt.

Anni Reponen presenterar sitt avhandlingsprojekt med arbetstiteln Unpacking the Shock Moments: The connection of shock and spirituality in the art of early female abstract painters.

Lars Svensson presenterar sitt avhandlingsprojekt (lic.) om Anselm Kiefers ”ockulta” verk.

Om händelsen:

21 september 2023 13:15 till 15:00

Plats:
LUX C436

Språk:
In Swedish

Kontakt:
ludwig.qvarnstromkultur.luse

Spara händelsen till din kalender