19

okt

Inframuseologi

19 oktober 2021 13:15 till 15:00 Seminarium

När: 19 oktober kl. 13:15 – 15:00
Var: seminarierum C436, Zoom

Vem: Robert Willim, lektor i digitala kulturer, konstnär, Institutionen för kulturvetenskaper

Inframuseologi

Det grekiska ordet infra går att härleda till det som ligger under eller finns under ytan. Ordet infrastruktur betecknar de tekniska och sociala strukturer och processer som underbygger verksamheter och konstruktioner. I regel tänker inte människor på fungerande infrastruktur (såsom el, vatten och avlopp), utan den är i stället såväl dold som ignorerad. Vad händer när vi tar idéer om infrastruktur och förenar ordet infra med det museologiska för att rikta uppmärksamheten mot det infrastrukturella i museivärldar och för att förstå vad som av olika anledningar döljs i museernas olika miljöer?

Om händelsen:

19 oktober 2021 13:15 till 15:00

Plats:
C436

Kontakt:
lizette.gradenkultur.luse

Spara händelsen till din kalender