30

jan

Kunskap och klimat: ett samtal om vetenskapsförnekelse

30 januari 2023 18:00 till 19:30 Seminarium

Vetenskapsförnekelse är en utbredd företeelse, inte minst vad gäller klimatfrågor. Olika grupper ifrågasätter den roll som forskning och kunskap har i samhället och vilka som anses vara experter. Det handlar inte bara om organiserad förnekelse utan även om vardagligt ifrågasättande av trender, effekter och åtgärder. För att motverka vetenskapsförnekelse i allmänhet och klimatförnekelse i synnerhet är det viktigt att öka medvetenheten om vad den beror på och hur den yttrar sig. Gruppen för Klimatledarskap på Uppsala universitet bjuder tillsammans med Hållbarhetsforum vid Lunds universitet in till diskussion om vetenskapens betydelse i samhällets beslutsfattande.

Kvällen inleds med en föreläsning av Mikael Karlsson, lektor i klimatledarskap och docent i miljövetenskap vid Uppsala universitet. Mikael forskar bland annat på klimatförnekelse och har en lång erfarenhet av svensk klimatpolitik både som forskare och expert i statliga utredningar. Föreläsningen kommer handla om vilka olika former av klimatförnekelse som finns, varför det sker och vilka strategier som kan användas för att begränsa utbredningen.

Samtalet mynnar ut i en paneldiskussion med regionalpolitiker och forskare för att diskutera hur vetenskapsförnekelse tar sig uttryck på lokal nivå, konsekvenserna av detta för samhället i stort och klimatfrågan i synnerhet.

Deltagare 

  • Emily Boyd, professor i hållbarhetsvetenskap och föreståndare för Hållbarhetsforum vid Lunds universitet.
  • Olof Sundin, professor i biblioteks- och informationsvetenskap, forskar om hur källkritik kan bidra till att hantera vetenskapsförnekelse.
  • Mikael Klintman, professor i sociologi, forskar om förutsättningar för människor och organisationer att göra val som minskar belastningar på miljö och hälsa.
  • Anna Ingers, miljötalesperson Socialdemokraterna och regionråd i Region Skåne.
  • Tony Rahm, miljötalesperson Moderaterna Region Skåne.
  • Mikael Karlsson, lektor i klimatledarskap och docent i miljövetenskap vid Uppsala universitet.
  • Samtalet leds av Daniel Lindvall, doktor i sociologi vid Uppsala universitet.

Anmälan

Kaffe och smörgås serveras innan samtalet börjar till alla som anmält sig, från 17.45. 

Anmäl din medverkan – hallbarhet.lu.se

 

Om händelsen:

30 januari 2023 18:00 till 19:30

Plats:
Stadshallen i Lund, lokal Amfi

Språk:
Svenska

Kontakt:
jenny.hanssoncec.luse

Spara händelsen till din kalender