4

maj

Laboration med fokus på hem och hemskapande bland migranter i Sverige Sinnena, konsten och etnografin, LAB2: Dataanalys

4 maj 2022 13:00 till 16:00 Övrigt

Nu bjuder vi forskare med intresse för migration, deltagande metodologier eller social rättvisa att delta i ett experiment med att arbeta direkt med ett urval projektmaterial. Vi kommer att uppleva hemberättelser sensoriskt, diskutera metodologiska och etiska ramverk samt utmana disciplinära gränser mellan konst och akademisk forskning

Det etnografiska konstprojektet ”Vad hände sedan?” presenterar en laboration i samarbete med det internationella forskningsprojektet ”MaHoMe: Making It Home: An Aesthetic Methodological Contribution to the Study of Migrant Home-Making and Politics of Integration” (https://mahomeproject.com) där Lunds universitet är ett av tre deltagande institutioner. Detta är den andra laboration som ges av Henrik Teleman vid Lund universitet. Den första sker i april inom ramen av Tematiska samverkansinitiativet Kulturarv, migration och mobilitet tillsammans med forskningsnoden Kulturpolitik och kulturarv. 
 
Henrik Teleman utforskade i sitt projekt ”I telefonen finns hela människan” (2016-2018) flyktingars vardagsupplevelser, vilket gjorde att hundratusentals svenskar fick lära känna de nyanlända genom en bok, utställningar, radioprogram, tidningar och tv. Det tvärvetenskapliga projektet ”Vad händer sedan?”, som startade 2020, går tillbaka till tidigare deltagare för uppföljande intervjuer. Många av dem har aktivt dokumenterat sina egna liv och sina försök att skapa sig ett hem i Sverige med hjälp av film och foto, mobiltelefoner och sociala medier.
 
Laborationen leds av Henrik Teleman och Chris High. High är lektor i freds- och utvecklingsstudier vid Linnéuniversitet och deltagande forskare i ”Vad hände sedan?” Han har mer än 20 års erfarenhet av deltagande metoder och utbildning i mediaproduktion. Laborationsdeltagarna kommer i förväg att få tillgång till anonymiserat projektmaterial från både ”Vad hände sedan?” och MaHoMe bestående av intervjuutskrifter, visuell dokumentation och fältanteckningar – men även analysexempel – för att själva arbeta med det under laborationen. Deltagarna kommer att diskutera både konceptuella frågor gällande hemmaskapande bland migranter och metodologiska utmaningar som uppstår utifrån de egna perspektiven. Laborationen genomförs delvis på engelska.
 
Anmälan: eleonora.narvselius@kultur.lu.se
 
Se även https://itelefonenfinnshelamänniskan.com/ 

Om händelsen:

4 maj 2022 13:00 till 16:00

Plats:
LUX A233

Kontakt:
eleonora.narvseliuskultur.luse

Spara händelsen till din kalender