5

apr

Laborationen Sinnena, konsten och etnografi

5 april 2022 13:15 till 17:00 Seminarium

Tematiska samverkansinitiativet Kulturarv, migration och mobilitet tillsammans med forskningsnoden kulturpolitik och kulturarv presenterar laborationer inom det etnografiska konstprojektet ”Vad hände sedan?” – i samarbete med projektet ”Making It Home: An Aesthetic Methodological Contribution to the Study of Migrant Home-Making and Politics of Integration” (Lunds universitet)

Etnologiska konstprojektet Vad hände sedan? bjuder på till två laborationer om konstnärliga och sinnliga arbetsmetoder inom etnografi.

Henrik Teleman utforskade i sitt projekt I telefonen finns hela människan (2016-2018) flyktingars vardagsupplevelser, vilket gjorde att hundratusentals svenskar fick lära känna de nyanlända genom en bok, utställningar, radioprogram, tidningar och tv. Det tvärvetenskapliga projektet Vad händer sedan?, som startade 2020, går tillbaka till tidigare deltagare för uppföljande intervjuer. Många av dem har aktivt dokumenterat sina egna liv och sina försök att skapa sig ett hem i Sverige med hjälp av film och foto, mobiltelefoner och sociala medier.

Nu bjuder vi forskare med intresse för migration, deltagande metodologier eller social rättvisa att delta i ett experiment med att arbeta direkt med ett urval data från Henrik Telemans två utställningsprojekt.
Laborationen introducerar begreppet etnografisk konst, presenterar Henriks arbete och bjuder deltagarna att interagera med materialet som samlats inom de två projekten. Hur kan livet fångas genom att titta, röra eller jämföra sina sinnesintryck? Genom att bjuda att uppleva migrerande livsberättelser sensoriskt, snarare än genom ord och texter, utmanar laborationen disciplinära gränser mellan konst och akademisk forskning och ger en chans att diskutera respektive metodologiska och etiska ramverk.
 
Se även https://itelefonenfinnshelamänniskan.com/

 

Obs! Anmälan skickas till Eleonora Narvselius eleonora.narvselius@kultur.lu.se senast den 31:a mars.

Om händelsen:

5 april 2022 13:15 till 17:00

Plats:
LUX C436

Kontakt:
britta.geschwindkultur.luse

Spara händelsen till din kalender