28

nov

Nina Wormbs: Det digitalas materialitet

28 november 2022 13:15 till 14:30 Seminarium

Research Seminar for Mediated Culture and Information

I sin essä i RJs årsbok hävdar Nina Wormbs att den publika diskursen om det digitala tar alltför lite hänsyn till digitaliseringens materiella sidor, och detta i flera led. Eftersom det digitala ofta lyfts fram som en lösning på många problem, och inte minst som central i omställningen till ett hållbart samhälle, är denna blindhet för vad tekniken kräver och lämnar efter sig i form av resurser och skräp väldigt besvärlig. Hur kan vi odla en diskussion om hållbar digitalisering? Nina Wormbs är professor i historiska studier vid KTH.

Zoom participation possible on demand

Om händelsen:

28 november 2022 13:15 till 14:30

Plats:
LUX C436

Kontakt:
olof.sundinkultur.luse

Spara händelsen till din kalender