23

mar

Symposium – forskning och undervisning inom förlags- och bokmarknadskunskap

23 mars 2023 11:00 till 17:00 Seminarium

Den 23 mars anordnar vi ett symposium om forskning och undervisning inom förlags- och bokmarknadskunskap (Publishing studies). Vi ställer oss frågan var forskningen om förlag och bokmarknad samt bokkultur egentligen befinner sig i dag, i Sverige och internationellt, och vilka utmaningar och möjligheter den står inför.

Symposiet vänder sig till forskare inom fältet, men även studenter på grund- och kandidatkursen i förlags- och bokmarknadskunskap är inbjudna som åhörare.

Se hela programmet och abstracts i bifogad pdf: 

Program

Anmälan till Sara Tanderup Linkis, sara.tanderup_linkis@kultur.lu.se senast 22 mars. 

Om händelsen:

23 mars 2023 11:00 till 17:00

Plats:
LUX B251

Kontakt:
sara.tanderup_linkiskultur.luse

Spara händelsen till din kalender