Alla nyheter

3 november 2015

Kan robotar drömma? Är alla misstag av ondo? Hur skildras ohälsa i litteraturen? En podcast från Humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet tar sig an dessa och många andra frågor…

placeholder-image lu-logo
28 oktober 2015

Thomas Kaiserfelds essä om tidskapslar sändes i OBS i P1 fredag 23 oktober.

placeholder-image lu-logo
27 oktober 2015

Joacim Sprung, lektor i konsthistoria och visuella studier, har blivit inbjuden av Svenska Institutet i Rom för att representera svensk bildforskning för Nätverket för Visuella Studier i Rom.

placeholder-image lu-logo
23 oktober 2015

Kristofer Hansson har tillsammans med fysioterapeut Eva Nordmark redigerat antologin "Att arbeta med delaktighet inom habilitering" (Studentlitteratur). I antologin skriver Kristofer bland annat ett…

placeholder-image lu-logo
23 oktober 2015

Ökad styrning, mer frihet? Lars-Eric Jönsson skriver om utredningens förslag att inrätta en museimyndighet, en museilag och ett utvärderingssystem.

placeholder-image lu-logo
23 oktober 2015

Peter Bengtsen's article "Carelessness or curatorial chutzpah? On controversies surrounding street art in the museum" has just been published in Konsthistorisk Tidskrift/Journal of Art History…

placeholder-image lu-logo
22 oktober 2015

9 oktober 2015

Thomas Kaiserfeld är professor i idé- och lärdomshistoria och har nyligen utkommit med boken Beyond Innovation. Technology, Institution and Change as Categories for Social Analysis.

30 september 2015

30 september 2015

I kursen Det digitala biblioteket har studenterna som läser biblioteks- och informationsvetenskaplig inriktning på ABM-masterns tredje termin haft i uppgift att sätta sig in i en biblioteksverksamhet…

28 september 2015

Stort grattis till Karolina Lindh som 25/9 disputerade i biblioteks- och informationsvetenskap med avhandlingen "Breathing Life into a Standard: the configuration of resuscitation in practices of…

placeholder-image lu-logo
21 september 2015

14 september 2015

Ta med barnen och gå på skattjakt på LUX och hitta de dolda bilderna som visar hur det såg ut förr, när LUX var Zoologen. Eller lär dig svära på engelska, ta en nybörjarlektion i latin eller se…

placeholder-image lu-logo
11 september 2015

Kristofer Hansson, docent i etnologi, har blivit invald i Norska forskningsrådets programkommitté för ”Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger” (SAMKUL).

placeholder-image lu-logo
10 september 2015

placeholder-image lu-logo
10 september 2015

Gabriella Nilsson och Inger Lövkrona har publicerat en debattartikel i Aftonbladet som berör utredningen om en statlig nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor. Författarna har också nyligen…

placeholder-image lu-logo
8 september 2015

2 september 2015

Boken är det resultatet av den undervisning som i snart tio år bedrivits på den populära kursen Etnologi: Våld, genus och kultur. Våldets kön närmar sig våld som kulturell företeelse. Vilka betydelser…

31 augusti 2015

Karolina Lindhs avhandling i biblioteks- och informationsvetenskap, spikades 28 augusti 2015. 
Disputation äger rum 25/9 kl. 10.15 i sal LUX C121, LUX, Helgonavägen 3.

placeholder-image lu-logo
13 augusti 2015

Susann Lundin vill synliggöra fenomenet falska läkemedel och menar att vi måste bli bättre med att informera om farorna.