Person

Anna Clara Törnqvist

Lärare

  • Författarskolan
  • Språk- och litteraturcentrum
  • Förlags- och bokmarknadskunskap
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post anna_clara.tornqvistlitt.luse

Rum SOL:H126

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund (Författarskolan)
Box 192, 221 00 Lund (Förlags- och bokmarknadskunskap)

Internpost hämtställe 20

Jag undervisar och handleder i litterär gestaltning och litteraturvetenskap på Författarskolans samtliga kurser (grundnivå, fördjupning och magister) och är också programkoordinator för utbildningen.

Jag har tidigare arbetat som lektor på Malmö universitet, främst inom litteraturvetenskap och litteraturdidaktik på ämneslärarutbildningen i svenska. Jag har också undervisat i kreativt skrivande på Högskolan Kristianstad under ett par år samt är utbildad skrivpedagog.

2010 disputerade jag med avhandlingen Likt ett brustet halleluja. Trons och tvivlets tematik i Christine Falkenlands författarskap (Makadam förlag).

Jag har ett brett forskningsintresse med fokus på läsande och skrivande, men också för barn- och ungdomslitteratur. Eftersom konstnärlig forskning är ett viktigt forskningsfält för litterär gestaltning är också detta ett forskningsområde som är viktigt och som jag håller på att utforska.

På gång

Forskningsartikel om shared reading på Författarskolan (vt 22)

Bok om litterär gestaltning (ht 22)

Publikationer

"Studenterna är stoffet - ett skriftligt samtal om kreativt skrivande och litterär gestlatning" (ihop med Carola Mikaelsson), TFL 2020: 4-5

Gubbsjuka fantasier eller brännande realism: Peter Pohls Nu heter jag Nirak och ungdomslitteraturens gränser. Barnlitteraturens värden och värderingar (2012)

”Överallt möter mig låsta dörrar’ – det slutna rummet i Christine Falkenlands prosa” i IASS’ konferensvolym från Gdansk 2008

”Det slutna rummet – inre och yttre gränser i Hanne Ørstaviks Like sant som jeg er virkelig” i IASS’ konferensvolym från Åbo, Åbo 2008

”Guds barnbarnsbarn – Hanne Ørstavik och Johanna Nilsson förenas i kallet” i Möten. Festskrift till Anders Palm, red. Karin Nykvist, Mona Sandqvist, Anna Smedberg Bondesson och Johan Stenström, Lund 2007

”Italiens legender och legendernas Italien. Selma Lagerlöfs möte med det andra” i Der Norden im Ausland – das Ausland im Norden, red. Robert Nedoma och Sven Hakon Rossel, Wien 2006

”Legendens etik och erotik : ett möte mellan Sigrid Undset, Selma Lagerlöf och Santa Caterina av Siena” i Tidskrift för litteraturvetenskap 2005:4

Övrigt
Gäststipendiat vid Georg Brandes Skolen på Köpenhamns Universitet höstterminen 2006

Deltog i "Authority matters" -forskarkurs vid Graduate Summer School of Literary Theory, Karlskrona vt 04

Var med och arrangerade den nationella doktorandkonferensen för litteraturvetare, ALDIS, 9-11 september 2005

STINT-stipendiat på "Centre for the Study of Literature, Theology and the Arts" vid universitetet i Glasgow vårterminen 2009.

Anna Clara Törnqvist

Lärare

  • Författarskolan
  • Språk- och litteraturcentrum
  • Förlags- och bokmarknadskunskap
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post anna_clara.tornqvistlitt.luse

Rum SOL:H126

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund (Författarskolan)
Box 192, 221 00 Lund (Förlags- och bokmarknadskunskap)

Internpost hämtställe 20

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15