lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag arbetar idag som forskningskoordinator och föreståndare för Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet. Min bakgrund och institutionhemvist ligger i ämnet musikvetenskap där jag disputerade år 2002 på avhandlingen "Visans Kontinuum". I denna behandlades den svenske visartisten och kompositören Olle Adolphso(1934-2004),hans musik och framförandekonst. Delar av avhandlingens fokus låg på interpretationsstudier av framförande och vokal särart, något som undersöktes med bla digitala vågforms- och frekvensanalyser, tillvägagångssätt som ledde mot såväl akustikens som fonetikens gränsmarker. Intresset för klangliga och akustika aspekter har givit fortsatt avsättning i arbetet med att leda det tvärvetenskapliga Ljudmiljöcentrum, liksom kombinationen av intresse för den teknologiska utvecklingen inom studioteknik och signalbehandlng och humanistiska aspekter/frågeställningar blivit en del i mitt engegemang i HEX-gruppen (Humanistisk Experiment Verkstad)där jag varit koordinator 2007-2009.

Forskning

Publikationer

Böcker (2 st)
Redaktörskap (17 st)
Artiklar (4 st)
Bokkapitel (2 st)
Konferensbidrag (8 st)
Rapporter (1 st)
Recensioner (1 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Frans Mossberg

Forskare, koordinator
Ljudmiljöcentrum
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post frans.mossbergkultur.luse

Telefon 046–222 09 46

Rum LUX:C333

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30