lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Civilekonom, Internationell ekonomi
Jag har arbetat med EU:s fonder och program sedan 1997, tidigare bl a som EU-samordnare vid Lunds kommun. Sedan 2008 har jag arbetat vid Lunds universitet, dels med projektadministration, ansökningar och rapportering av ett flertal EU-projekt dels som forskningshandläggare vid Forskningsservice och de senaste åren med projekthantering och forskningsfinansiering även från svenska finansiärer.

Jag har två anställningar:

Forskningskoordinator för den tvärvetenskapliga Linnémiljön Thinking in Time - Cognition, Communication and Learning, med placering vid Filosofiska Institutionen

samt

Forskningsadministratör på Biomedicinskt Centrum med placering vid Institutionen för experimentell medicinsk forskning

Forskning

Publikationer

Artiklar (2 st)
Bokkapitel (3 st)
Rapporter (2 st)

Ingela Byström

Projektledare, inköpssamordnare
Filosofiska institutionen

Projektassistent
Avdelningen för etnologi
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post ingela.bystromfil.luse

Telefon
046–222 75 77 (projektledare)
046–222 30 28 (projektassistent)

Mobil 073–827 18 48

Rum
LUX:B455 (projektledare)
LUX:C411 (projektassistent)

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30